Nuad Thai and Spa Association of America

Feb 22,
2017

สมัมนา “ตำรวจ CID กับการตรวจจับร้านและพนักงานนวด”

ขอเชิญร่วมสัมมนา
“ตำรวจ CID กับการตรวจจับร้านและพนักงานนวด”
โดยวิทยากร CID จากโดยตรง

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9:30 – 12:00 น.

ณ สถานกงสุลไทยประจำลอส แองเจลิส

-ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการให้ตั๋วปรับ
-สิทธิและการปฏิบัติตัวของเราเมื่อ CID เข้าตรวจ
-สิทธิของตำรวจต่อการเข้าตรวจร้านนวดและทรัพย์สิน ฯลฯ

Feb 17,
2017

วันเปิดตัวโครงการติวสอบ MBLEx

วันเปิดตัวโครงการติวสอบ MBLEx

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9:30 - 12:00 น. ณ สถานกงสุลไทย ณ นครลอสแอนเจลิส

รับสมัครรุ่นที่ 1 หลักสูตรละไม่เกิน 20 คน
- ชำระเงินในวันสมัคร
- หลักสูตรติวเร่งรัด 30 ชม. $180
- หลักสูตรติดเข้มข้น $50 (แบ่งจ่าย 2 งวด)

วันเปิดตัวโครงการติวสอบ MBLEx

1. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการติวสอบ MBLEx
2. เพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
3. เพื่อรับสมัครและจัดทดสอบความรู้เพื่อจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน

สนใจเข้ารับฟังกรุณาสำรองที่นั่งได้ในไลน์เพื่อนสปา, Facebook กลุ่ม Nudad Thai and Spa Association of AMerica, www.nuadthaiandspausa.org หรือ โทร (310)357-4845 ฝากข้อความ ชื่อ-นามสุกล เบอร์ติดต่อกลับ

Skip to content