Nuad Thai and Spa Association of America

ข่าวดี !! สภานวดบำบัดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย CALIFORNIA MASSAGE THERAPY COUNCIL (CAMTC)​

ข่าวดี สภานวดบำบัดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย California Massage Therapy Council (CAMTC) พิจารณาลงมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการให้ใช้คุณวุฒิการอบรมนวดไทย จากประเทศไทย สามารถประกอบการยื่นขอใบประกอบอาชีพนวด ในแคลิฟอร์เนีย (Massage Therapist Certificate) ผลมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 แล้วค่ะะะะะ เย้!!!!🎊🎉

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ท่านต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และคุณอิทธิกร ไตรทศาวิทย์ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ พร้อมด้วยคุณเจริญพร แฮ็คเกอร์ นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา คุณคิด ฉัตรประภาชัย ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) สภานวดบำบัดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Massage Therapy Council: CAMTC) ณ เมือง Santa Cruz รัฐแคลิฟอร์เนีย ในวาระการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายและกระบวนการในการประเมินการศึกษาสำหรับหลักสูตรนวดจากนอกสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่ผ่านมา CAMTC ได้อนุมัติให้เพียงหลักสูตรการเรียนการสอนนวดที่จัดขึ้นภายในสหรัฐฯ และประเทศในทวีปอเมริกาเหนือเท่านั้น โดยไทยได้พยายามผลักดันให้ CAMTC อนุมัติหลักสูตรการเรียนการสอนในไทยมากว่า 5 ปี

สถานกงสุลใหญ่ฯ และสมาคมนวดไทยฯ ได้นำเสนอถึงประวัติความเป็นมาของการนวดไทย การกำกับดูแลการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพนวดไทย หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพนวดในไทยโดยเน้นย้ำว่าหลักสูตรการฝึกอบรมของไทยมีความจริงจังตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ไม่น้อยไปกว่าของสหรัฐฯ การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและทบทวนทักษะของสมาคมฯ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวแก่สมาชิกจากการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งได้จัดสาธิตการนวดโดยครั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แสดงการโชว์นวดไทยประมาณ10 นาที โดยแชมป์นวดไทยในสหรัฐฯ ด้วย หลังจากที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอของไทย รวมทั้งความเห็นและคำถามจากผู้แทนภาคประชาชนและกรรมการแล้ว ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติในหลักการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศบราซิล สหราชอาณาจักร และไทย สามารถใช้วุฒิการศึกษามายื่นประกอบการขอใบอนุญาตประกอบอาชีพที่รัฐแคลิฟอร์เนียได้ โดย CAMTC จะตั้งกลไกในการพิจารณารายละเอียดและขั้นตอนการพิจารณารับรองสถาบันการฝึกอบรมจากประเทศต่างๆ ต่อไป

**ทีมงานบริหารสมาคมนวดไทยฯ ขอกราบ🙏ขอบพระคุณท่านต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กงสุลอิทธิกร ไตรทศาวิทย์ ที่เมตตาให้การสนับสนุนสมาคมนวดไทยฯ สละเวลา ทำการบ้านหนักมากในการพรีเซนต์ ประวัติความเป็นมาและหลักสูตรนวดไทย และเดินทางไปร่วมนำเสนอฯ บอร์ด CAMTC ร่วมกับสมาคมนวดไทยฯ จนประสบความสำเร็จ เป็นผลงานประวัติศาสตร์ชิ้นโบว์แดงและความภาคภูมิใจ ที่สกญฯ และสมาคมนวดไทยฯ ทุ่มเททำเพื่อพี่น้องชุมชนไทย มา ณโอกาสนี้ด้วยนะคะ

ขอขอบพระคุณ🙏 คุณเจริญพร แฮกเกอร์ นายกสมาคมนวดไทยฯ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ นำทีมฯ ไปด้วยใจเกินร้อย ขอบพระคุณ 🙏 คุณคิด ฉัตรประภาชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ ทีมงานบริหารคณะกรรมการทุกๆ ท่านที่สละแรงกาย แรงใจ เดินทางไกลขับรถไปหลายชั่วโมง เพื่อไปร่วมประชุม ร่วมแสดงสาธิตการนวดไทยสดๆ โชว์เทคนิคการนวดไทยของคนไทยเรา ให้บอร์ด CAMTC ได้เห็นจนเกิดความประทับใจและมีส่วนช่วยในการเห็นควรลงมติอนุมัติหลักสูตรนวดไทยในครั้งนี้

**ท้ายนี้บุคคลที่จะอดกล่าวถึงไม่ได้เลยคือ ท่านเอกอัครราชทูต ธานี แสงรัตน์ (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พิเศษสมาคมนวดไทยฯ)
ท่านสนับสนุน ให้ความเมตตา ผลักดัน ห่วงใย เป็นกำลังใจ และอยู่เคียงข้างสมาคมนวดไทยฯ มาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมนวดไทยฯ จนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังเมตตาเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พิเศษ ให้กับสมาคมนวดไทยฯ (เกือบ 8 ปีแล้ว) ท่านแสดงความยินดีและชื่นชมกับทีมงานบริหารสมาคมนวดไทยฯ กับผลงานในครั้งนี้มาด้วยค่ะ

**ทีมงานบริหารสมาคมนวดไทยฯ เราทุกคนจิตอาสาร่วมใจจะเดินหน้าทำงานเพื่อชุมชนไทยเพื่อส่วนรวม ประสานงานกับภาครัฐสืบต่อไปค่ะ

**สนับสนุนสมาคมนวดไทยฯ ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ กันนะคะ 1 เสียงของสมาชิกฯ มีค่าเพราะเราสามารถรวมพลังนำไปต่อรองกับภาครัฐฯ ได้ค่ะ 😊

**ท่านใดสนใจในการประชุมครั้งนี้ สามารถติดตามชม live สดได้จาก Facebook Nuad Thai and Spa Association of America NTSAA ได้นะคะ

“Working together to achieve excellence in Nuad Thai and Spa“
“ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจ นวดไทยและสปา ก้าวหน้าสู่สากล“
(คำขวัญสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา)

ประชาสัมพันธ์สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา
Apimon

Blog Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content