Nuad Thai and Spa Association of America

ถ่ายทำข่าวที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทีมงานสมาคมนวดไทยฯ D.C. Regional ได้เข้ามาถ่ายทำข่าวที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน
โดยท่านธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ให้สัมภาษณ์ กับนักข่าวอเมริกันเกี่ยวกับงาน open house ในครั้งนี้
**อย่าพลาดนะคะ วันเสาร์ที่๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นี้ พบกับทีมงานสมาคมนวดไทยฯ D.C Regional เราได้เตรียมความพร้อมในการจัดโชว์นวดไทยและนวดฟรี! ให้กับผู้มาชมงานในงาน Open House โดยมีคุณพลอยมณี บุตรพรม เป็นผู้นำทีมงาน ๑๓ คน ไปให้บริการนวดฟรี! ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ประชาสัมพันธ์สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา
Apimon.

Blog Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content