Nuad Thai and Spa Association of America

ประวัติของสมาคม
" ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจ นวดไทยและสปา ก้าวหน้าสู่สากล "

"Working together to achieve excellence in Nuad Thai and Spa "

สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและเงินบริจาคสามารถนำไปหักภาษีได้

"(non profit organization 501(c)(3) tax deductible )"

นวดไทยเป็นอาชีพที่สร้างทั้งชื่อเสียงและ ชื่อเสียให้กับคนไทยไม่ว่าที่มืองไทยและต่าง ประเทศ นวดไทยได้รับการยกย่องจากลูกค้าว่าเป็นการนวดที่ดีที่สุดในบรรดาการนวดที่มี จนทำให้นวดไทยเป็นที่รู้จักและนิยมเพิ่มขึ้น เรื่อยๆโดยเฉพาะในต่างประเทศ

       ยิ่งเป็นที่รู้จักและแพร่หลาย คนไทยรวม ทั้งต่างชาติเริ่มต้องการทำอาชีพนวดมากขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น คนนวดไม่มีใบอนุญาตนวด คนนวดใช้การนวดเป็นอาชีพแฝง ในการทำผิดกฎหมาย คนนวดไม่มีความรู้และ ทักษะที่ปลอดภัยในการนวด เจ้าของธุรกิจนวดไม่มีความรู้ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนเกิดการถูกจับ ถูกร้องเรียน และตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐมากยิ่งขึ้น จนเกิดการรวมตัวกันของคนไทยที่ทำอาชีพนวด ตั้งแต่ปี 2551 ในการพยายามก่อตั้งองค์กรที่จะ ช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในวงการนวดให้ได้ทำงาน อย่างถูกต้องและลบล้างภาพลบที่เสียหายในสาย ตาชาวต่างชาติ และในวันนี้เราได้รวมตัวกันได้ สำเร็จโดยการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านแรกคือ คุณกนิษฐา เพอร์ไรด้า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 และได้รับการรับรองจัดตั้งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีจิตอาสาร่วมงานโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนิน กิจกรรมต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป….

Feed

ข่าวดี !! สภานวดบำบัดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

ภานวดบำบัดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย California Massage Therapy Council (CAMTC) พิจารณาลงมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการให้ใช้คุณวุฒิการอบรมนวดไทย

เป็นกำลังใจให้น้องๆ คณะดนตรีมรดกใหม่

สมาคมและผู้เข้าอบรมนวดมาชมการแสดงและเป็นกำลังใจให้น้องๆ คณะดนตรีมรดกใหม่ ของครูช่าง ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง

434293808_396211003040035_7825141294461320914_n

สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาจัดอบรม

สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา จัดอบรมนวดไทย "นวดผสมผสานด้วยเทคนิคขั้นสูง" (ADVANCED MASSAGE TECHNIQUES) สนับสนุน โดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 16 คุณสมหมาย ใจจง

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 16 คุณสมหมาย ใจจง จากรัฐ New York ในบทเพลง “ชีวิตจริง Queen of New York” 💖รางวัล Popular Share นับคะแนนจำนวนแชร์ในเฟสบุ๊คสมาคมนวดฯ เท่านั้นค่ะ

Blog Post

สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ขอแสดงความยินดีกับกองทัพนักนวดของสมาคมและคนไทยที่เข้าร่วมแข่งขัน AMC ในครั้งนี้ …

READ

ทางสมาคมนวด ได้ยกเลิกใช้ กรุ๊ป NTSAA ในการแจ้งข่าวสารต่างๆ

ทางสมาคมนวด ได้ยกเลิกใช้ กรุ๊ป NTSAA ในการแจ้งข่าวสารต่างๆ แก่สมาชิกทุกท่าน หากสมาชิกท่านใดต้องการติดตามข่าวสาร …

READ

คุณเจริญพร แฮกเกอร์

29/02/2023

หมดวาระการเป็นนายกสมาคมฯ

เนื่องจากดิฉัน นางสาว แสงทอง แสงแก้ว ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ดิฉันได้หมดวาระการเป็นนายกสมาคมฯ แล้ว โดยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ..

READ

คุณเจริญพร แฮกเกอร์

29/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันนวด

ในนามสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันนวด California Massage Championship 2023 โดยทั้ง 3 ท่าน

READ

คุณเจริญพร แฮกเกอร์

29/02/2023

โอกาสในการเป็นอาสาสมัครช่วยงานสถานทูตไทยมาถึงแล้ว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงานเทศกาลไทย “Sawasdee DC” …..

READ

คุณเจริญพร แฮกเกอร์

29/02/2023

ทีมงานสมาคมนวดไทยฯ D.C. Regional ได้เข้ามาถ่ายทำข่าว

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทีมงานสมาคมนวดไทยฯ D.C. Regional ได้เข้ามาถ่ายทำข่าวที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ …

READ

คุณเจริญพร แฮกเกอร์

29/02/2023

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรในธุรกิจนวดไทยและสปาให้ได้ มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพนวด

เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจนวดไทยและสปาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน การนวดและสปา รวมทั้งเป็นแหล่งรวมข้อมูล สำหรับเจ้าของธุรกิจและพนักงานนวด

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาพลักษณ์ธุรกิจ นวดไทยและสปาของคนไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ตัวแทนคนไทยได้ เข้าไปมีส่วนร่วมในหน่วยงานรัฐในการผลักดัน และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนวดและสปา

นายกสมาคมท่านแรกถึงปัจจุบัน

ที่ปรึกษาพิเศษกิตติมศักดิ์

นายกสมาคมฯล่าสุด

คุณเจริญพร แฮกเกอร์

เริ่มวันที่ : 1 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2568

นายกสมาคมฯ คนที่ 3

คุณแสงทอง แสงแก้ว

เริ่มวันที่ : 1 กันยายน 2563- 31 สิงหาคม 2565

นายกสมาคมฯ คนที่ 2

คุณดิษพงศ์ มงคล

เริ่มวันที่ : 1 กันยายน 2561- 31 สิงหาคม 2563

นายกสมาคมฯคนที่ 1

คุณกนิษฐา เพอร์ไรดา

เริ่มวันที่ : 4 สิงหาคม 2559- 31 สิงหาคม 2561

คุณธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา​

• ฝ่ายกฎหมายและวิชาการ (คุณอรรคเดช ศรีพิพัฒน์, คุณคิด ฉัตรประภาชัย, Jonathan Panossian

• ฝ่ายสื่อสารมวลชนและกิจกรรม (คุณวรนุช บุญประกอบ, คุณสุกรี จูเปีย, ดร.ศิรินันท์ ปลอดเปลี่ยว

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา​

• ฝ่ายกฎหมายและวิชาการ (คุณอรรคเดช ศรีพิพัฒน์, คุณคิด ฉัตรประภาชัย, Jonathan Panossian

• ฝ่ายสนับสนุน จีน่า ปรีชา, ตัน พัฒนะ, ตรีรัตน์  เอี่ยมอุไรรัตน์, รัชดา คุณาธรรม,คมคาย ศาลาลอย, กิริยา  หิรัญพลกุล, ศรีวง อาญาสิทธิ์, โอภาส มะลิพันธ์, ยุพินพักตร์ เตโชภาส

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นอกประเทศสหรัฐอเมริกา

• ฝ่ายกฎหมายและวิขาการ คุณเสาวภา จงกิตติพงศ์, คุณไฉน น้อยแสง,คุณสุธีรา เอี่ยมสุภาษิต,ดร.วารินทร์ สินสูงสุด

• ฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ คุณบุสรินทร์ หมั่นบุญ, คุณสุวิทย์ ศรีไตรราศรี

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ชุดที่ 4 วาระ 16 กันยายน 2566-15 กันยายน 2568

คำถามที่มักถูกถามบ่อย

คำถามที่สมาชิกถาม และคำตอบที่ได้รับจากองค์กรหรือบุคคลผู้มีความรู้
ทีมงานสมาคม
  • กฏหมายการนวดของรัฐ แคลิฟอร์เนีย
  • กฏการเปิดร้านของแต่ละซิตี้
  • โรงเรียนที่ผ่านการรับรองของ CAMTC
  • เอกสารสำหรับการขอใบ อนุญาตร้านนวด
  • เอกสารสมัครไลเซ่นนวด
หลักเกณฑ์การสมัครไลเซ่น
รายชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบการนวดไทยสปาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการขอไลเซ่น นวดและใบอนุญาตร้านนวดและสปา
  • รายงานสรุปผลการประชุม
  • ผลความพอใจจากการประชุม
  • วีดีโอจากการประชุม
  • ฟังเสียงการประชุม
  • สรุปผู้ดำเนินการประชุมและผู้ เข้าร่วมประชุม
Skip to content